מתן שירות להוצאת תג נכה

ליווי לאורך כל הדרך עד קבלת התג נכה

טיפול אישי וקפדני על ידי מומחים לכל תיק!